Subsidie elektrische fietsen maaltijdbezorgers in Rotterdam

Met deze regeling kunnen bedrijven die maaltijden bezorgen subsidie krijgen voor de aanschaf of lease van een elektrische fiets.
Je vraagt de subsidie online aan met eHerkenning (voor bedrijven).

Vraag hier de subsidie aan

Aanvragen kan vanaf 15 januari 2018.
Controleer of je voldoet aan de voorwaarden voordat je een elektrische fiets aanschaft of leaset.

Meer informatie

Voor het bezorgen van maaltijden gebruiken bedrijven vaak brommers en snorfietsen. Ze veroorzaken met oude brommers en snorfietsen overlast. Met deze subsidie worden zij aangemoedigd om schoner vervoer te gebruiken.

Subsidiebudget

Je kunt voor 50% van de prijs van de elektrische fiets subsidie aanvragen tot maximaal 1000 euro. Voor accessoires, zoals tassen, kun je geen subsidie aanvragen.

Meesturen

 • De inschrijving bij de KvK waaruit blijkt dat je op moment van aanvraag in Rotterdam gevestigd bent.
 • De aankoopfactuur van de elektrische fiets van een fietsenwinkel of het leasecontract voor de elektrische fiets moet je uploaden.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat je online subsidie hebt aangevraagd, ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook jouw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of dat je nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie?

Bedrijven die maaltijden bezorgen en met hun bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat:

 • Je bedrijf ingeschreven staat in Rotterdam als bedrijf dat maaltijden bezorgt of klaarmaakt en bezorgt.
 • Je bedrijf of vestiging eenmalig subsidie krijgt voor de koop of lease van één elektrische fiets.
 • Als een elektrische fiets is gekocht, je de bon van een officiële fietsenwinkel inlevert.
 • De koop is gedaan na 10 oktober 2017.
 • Als je bedrijf een elektrische fiets leaset, het leasecontract is gesloten na 10 oktober 2017 en voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • De elektrische fiets maximaal 25 km per uur rijdt.
 • Speedpedelecs en elektrische brommers en scooters niet onder de regeling vallen.
 • Niet-elektrische fietsen niet onder de leaseregeling vallen.
 • Op het leasecontract de nieuwwaarde van de elektrische fiets staat.

Op jouw subsidieaanvraag ontvang je een beschikking waarin staat of dat je wel of geen subsidie ontvangt. Als je subsidie krijgt staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als je het niet eens bent met deze beschikking dan kun je een bezwaar indienen.

Tot wanneer loopt de subsidieregeling

De subsidieregeling loopt tot eind 2018, je kunt tot 1 december 2018 subsidie aanvragen.

Contactinformatie

Heb je nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.
Heb je vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van jouw aanvraag? Email of bel naar het team Subsidieadministratie: subsidie@rotterdam.nl of (010) 267 48 50.